Klubb – og årsmøte SBF 2024

Styret i SBF innkaller til årsmøte i Sola Brettseilerforening mandag 4. mars kl.19.00. Sted vil bli delt ved påmelding ettersom vi ikke har dette klart enda.

Alle som ønsker å delta bes melde seg på innen torsdag 29. februar ved å sende epost til klubben.

Saker som et medlem ønsker å få behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. februar til klubbens epost. Vennligst bruk malen for «Saker til årsmøtet» du finner på websiden for årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på websiden for årsmøtet.

Alle dokumenter og informasjon for årsmøtet legges ut senest 1 uke før årsmøtet på denne siden: https://www.sbf.no/arsmote/.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sola Brettseilerforening i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sola Brettseilerforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sola Brettseilerforening sine vedtekter du finner på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på klubbens epost.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Sola Brettseilerforening

Del denne siden:

Legg igjen en kommentar