SBF i Sømmevågen

Her finner du oss

Kjør mot Flymuseet på Sola (Sola Prestegårdsveg 170) og fortsett utover langs sjøen til du kommer til våre blå kontainere ytterst ved sjøen.

Vei til Sømmevågen
sømmevågen hvor2

 

Treningstider:

Treningene foregår fra midten av mai til midten av september. Det er ingen treninger i juli da det er sommerferie.

Mandager kl.17.00 – 20.00
Åpen trening for alle medlemmer.

Torsdager kl.17.00 – 20.00
Kun for juniorer opp til 20 år.

 

Om treningene:

Treningene er satt opp slik at deltakerne selv henter ut brett og rigg, rigger opp og ned og setter på plass etter bruk. SBF vil stille med en seileransvarlig som sørger for å hjelpe til der det er behov, men først og fremst ha fokus på sikkerhet ved å slepe med båt de som ikke klarer å komme tilbake til utgangspunktet. Vi anbefaler et nybegynnerkurs til de som ikke har hatt dette, slik at alle vet hvordan ting foregår på land og på vann.

 

Barn og unge:

SBF ønsker å satse på barn og unge. Dette krever mye av oss som stiller opp og er seileransvarlige fra SBF. Derfor har vi måtte sette et krav til at de under 12 år har med en voksen til å hjelpe seg på våre treninger med å hente ut utstyr, rigge opp/ned og sette alt på plass etterpå. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi instruksjon hvis det er mange som møter opp og er uerfarne, da meste av tiden går med til å slepe tilbake til land. Anbefaler derfor at alle under 12 år deltar på et av våre nybegynnerkurs for barn og unge (tilgjengelig fra 2019).

 

Lån av utstyr til fellestreninger:

Klubben har 15 komplette nybegynnerbrett. Ved ankomst skal hvert medlem skrive opp sitt navn på liste, samt hvilket brett som lånes (hvert brett er nummerert) og om medlemmet låner våtdrakt eller har egen.

Hvis det kommer flere enn 15 personer skal de siste som skrev seg på listen fra nr.15 og nedover måtte dele på bruken av utstyret ved å seile 1 time hver. Medlem nr.16 som ankommer skal da dele med nr.15, nr.17 med nr.14 osv. Det vil si at første person rigger opp og seiler fra kl.17.15 til 18.15, med neste person fra kl.18.15 til 19.15. Etter dette er det normalt en del som gir seg og da vil det være nok brett. Vi slutter uansett kl.19.30 da det tar 30 minutter å rigge ned og sette på plass alt utstyret før vi stenger.

 

Lån av utstyr utenom fellestreningene:

SBF har utover nybegynnerutstyret som brukes til kurs og treninger, en del forskjellig utstyr som medlemmene kan låne. Her er både nybegynnerbrett, brett for viderekommende og eksperter, samt forskjellige seil, master, bommer og trapezer. Dessverre har vi ikke drakter og sko som kun er til bruk på fellestreninger og kurs. Utlånsutstyret er kun til bruk i Sømmevågen. Utstyret ligger i en av containerene og medlemmene som ønsker kan få tilgang til denne contaieneren ved å kontakte styret v/ Christian Middelthon på mail: christian@middelthon.com. Medlemmet vil da få tilsendt et lite skriv med ordensregler for bruk av utstyret som må aksepteres før man får en kode for tilgang til containeren blir gitt.

 

Regler for bruk av utstyr:

Alt utstyr skal behandles med forsiktighet. Ved rigging skal brett og seil legges slik at de ikke er i veien for andre.

Brett skal ALDRI slepes i strandsonen, de skal løftes til det er dypt nok slik at ikke finnen tar ned i bunnen. Brett og seil legges nedpå stranden/steinene FORSIKTIG. Få heller hjelp fra en annen om du ikke klarer å bære ut/inn selv.

Utstyret du låner må heller ikke ligge og slå i steinene når du har pause - bær det på land. Kommer du nær land når du seiler så legges seilet ned og holder dette klar av land og steiner til du klarer å svømme det litt utpå eller en får hjelp av klubbens båt.

 

Opprigg og nedrigg:

Vi ber at alle som deltar på treningene hjelper hverandre med å rigge opp og ned, samt ta ut og sette på plass i containerne.

Våtdrakter og sko som lånes skal skylles i sjøen, alle armer og ben rettes ut og sko tømmes for vann før det henges opp slik at det blir minst mulig vannsøl i containerne.

 

Seileområde:

Kartet du finner her viser området alle skal holde seg innenfor. De som seiler utenfor og som ikke kommer seg tilbake vil bli hentet med båt. Vi anbefaler alle til å holde seg nær utgangspunktet og heller padle tilbake hvis det ikke blåser for mye.

 

Avlysning av trening:

Hvis vindstille eller vind over ca. 8 m/s vil en trening kunne bli avlyst. Dette vil i så tilfelle bli annonsert på SBF sin Facebookside senest 3 timer før treningen starter. Er du i tvil så sjekk her:

www.facebook.com/sola.brettseilerforening

 

Parkering:

Parkering er tillatt på det blå området på dette kartet. Det er forbudt å parkere på det røde området som tilhører Avinor. Hvis ikke plass på det blå området skal det parkeres inne på Flymuseets område. Parkering på veien er ikke tillatt.