MEDLEMSKAP 2024

Årskontingent Hovedmedlemskap:

  • Barn 0-12 år – kr.100,-
  • Ungdom 13-18 år – kr.200,-
  • Voksen 19-99 år – kr.300,-
  • Fjernmedlemskap om du ikke bor i Rogaland – kr.100,-

Hovedmedlemskapet gir deg tilgang til klubben, klubbhus, utleie og andre tjenester, men om du skal delta i klubbens organiserte sportslige aktiviteter må du i tillegg betale en egen aktivitetsavgift/treningsavgift…

Aktivitetsavgift/treningsavgift:

  • Brettseiling/Wingfoil – kr.200,-
  • Bølgesurfing – kr.50,-

Aktivitetsavgift/treningsavgift kommer i tillegg til hovedmedlemskapet hvis du skal delta aktivt i klubbens organiserte sportslige aktiviteter og/eller regattaer i Norge/utlandet. Denne kan betales etterskuddsvis via linken under eller via din egen side på «NIF – min idrett«.

Klubbens tjenester

For å få tilgang til bestilling av klubbens tjenester (utenom kurs), må du etter at medlemsavgiften er betalt, opprette en SBF medlemskonto på websiden. Når dette er gjort får du tilgang til å bestille alle klubbens tjenester, tilganger og produkter via «tjenester» i hovedmenyen på websiden når du er innlogget.

Spørsmål og svar

SBF har valgt å sette en symbolsk sum for hvilken idrettsgren du ønsker å stå oppført som «Aktiv».

  • Aktiv Brettseiler/wingfoiler kr.50,-
  • Aktiv Bølgeseiler kr.50,-

De fleste av klubbens medlemmer velger det medlemskapet vi kaller Freerider. Dette er for deg som driver aktivitet utenfor klubbens organiserte sportslige aktiviteter, men som gir tilgang til klubbens øvrige tjenester og sosiale aktiviteter. Vi tilbyr derfor en lav medlemskontingent for å samle så mange som mulig for å kunne opprettholde en godt fellesskap.

De som ønsker å delta aktivt på klubbens organiserte sportslige aktiviteter og evt. i regatta velger medlemskapet Aktiv. Hvis du driver med brettseiling/wingfoil og/eller bølgesurfing, må du krysse av for dette under «Idrettsaktiviteter» ved betaling av medlemskapet. Dette har med treningsavgift og SBF sin avgift til det aktuelle særforbund å gjøre.

Forskjellen mellom et passivt «Freerider» medlemskap og et aktivt medlemskap er forbundet med NIF sine regler for medlemstall og aktivitetstall, som igjen er koblet til medlemsavgift til det enkelte særforbund.

Aktivitetstall er alle medlemmer som i tillegg til selve medlemskapet i klubben har valgt å registrere seg som aktive medlemmer innen en eller flere grener i det enkelte forbundet som klubben er medlem av. Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som «aktive medlemmer». Et aktivt medlemskap i et forbund (gruppe for særidrett) krever at medlemmet velger minst én gren i dette forbundet.

Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som «aktive medlemmer».

Dette krever derimot at klubben har aktivert den eller de aktuelle grener ved innmelding.

For at klubben skal kunne motta økonomisk støtte fra det offentlige gjennom LAM midler, krever dette en årlig søknad fra klubben som baserer seg på aktivitetstall – altså antall aktive medlemmer.

Det er ellers en kategori som skal registreres på den årlige rapporten til NIF som heter «Trim og mosjonsaktiviteter«. Dette er øvrig aktivitet som skal gjenspeile det antall medlemmer som bedriver en aktivitet som ikke er direkte knyttet til en idrettsgren. Det kan f.eks. være medlemmer som driver trim og mosjonsaktivitet som ikke tilhører et særforbund.

Brettseiling og Wingfoil som idrett ligger under Norges Seilforbund (NSF). Avgiften SBF betaler til NSF (pr. kalenderår) er for tiden kr.190,- pr. medlem som er 13 år eller eldre og som går under kategorien aktivt medlemskap. For medlemmer yngre enn 13 år er avgiften kr.50,-. Det gjenspeiles i SBF sine medlemsavgifter hvor et aktivt medlemskap inkluderer denne avgiften, mens med et passivt medlemskap får du ikke et NSF medlemskap.

Grener som ligger under brettforbundet er Bølgesurfing. Avgiften SBF betaler til Brettforbundet (pr. kalenderår) er for tiden kr.1000,- for alle medlemmer opp til 50 medlemmer totalt. Dette rimelige avgiften gjenspeiles i SBF sin lave medlemskontingent.

Ønsker du å være medlem for å delta på klubbens SUP turer kan du velge å betale for et «freerider» medlemskap om du bare skal delta en gang eller to i løpet av sesongen. Ønsker du å delta mer aktivt velger du medlemskapet vi kaller for «aktiv» men da uten å krysse av for idrettsaktiviteter siden vi ikke driver med SUP som en aktiv «idrett». Medlemskapet inkluderer uansett ikke lån av utstyr, men dette er veldig rimelig å leie av klubben under «tjenester».

SBF ble i 2023 medlem av Brettforbundet, fordi vi har noen surfebrett som kan benyttes av våre medlemmer. Foreløpig driver vi ikke noe kursing, treninger eller konkurranser, men om noen av våre medlemmer eller potensielle medlemmer ønsker å gripe fatt i dette – ta kontakt. Vi ønsker derimot å gjennomføre noen sosiale samlinger for våre medlemmer i løpet av sesongen.

Medlemsfordeler i SBF

1. SBF Medlemskonto

For at vi som styrer klubben skal kunne ha kontroll på alle medlemmer med tilgang til utstyr, klubbhus, aktiviteter og annet, har vi laget en personlig «SBF medlemskonto». Denne er gratis og må aktiveres hvert år etter at medlemskapet for det inneværende år er betalt. Når medlemskontoen er gjort aktiv kan du logge deg inn på websiden for å få tilgang til alt hva klubben har å by på. Medlemskontoen registrer du her…

2. Fellesaktiviteter

SBF tilbyr fellesaktiviteter for sine medlemmer fra midten av mai til midten av september. Samlingene gjennomføres både etter fastsatte datoer og ut i fra om forholdene er gode for den aktuelle aktivitet. Alle aktiviteter vil bli lagt ut i aktivitetskalenderen. Her kan du også abonnere på å få tilsendt melding enten på email eller via sosiale medier etter hvert som en aktivitet legges ut. Nytt av året (2024) er at vi satser mer på aktiviteter etter forholdene, men vi kommer likevel til å ha noen faste datoer. Vi har ellers innført frivillig betaling pr. aktivitet du faktisk deltar på, enn at du må betale en fast avgift for sesongen.

3. Leie av klubbens utstyr

Som medlem kan du leie klubbens utstyr meget rimelig. Det er derfor smart å bli medlem! Velg mellom å leie på sesong basis eller pr. gang. Gjennomført nybegynnerkurs eller tilsvarende er et krav med hensyn til din egen sikkerhet og at utstyret behandles riktig og forsiktig. Les om leie her…

4. Tilgang til klubbhus og fasiliteter

Vi er snart i mål med å få på plass de siste bitene på vårt klubbhus i Sømmevågen. Dermed får du tilgang til både garderobe og oppholdsrommet vi har kalt for «SBF Café». Toalett har du som medlem nå tilgang til hos en av våre naboer og tilgang her finner du på «Min Side» når logget inn. Ferskvann for å skylle våtdrakter er på plass, foreløpig via boden for windsurfing men vi jobber med å gjøre dette enda mer tilgjengelig.

5. Leie av brettplass

Medlemmer har tilgang til å leie lagerplass til brett og utstyr både i Sømmevågen og på Liapynten i Hafrsfjord. Plass må søkes om. Les mer om leie her…

6. Ulykkesforsikring

Som medlem i SBF er du forsikret gjennom vår klubbforsikring i Gjensidige. Les mer her…

7. Medlemsrabatter

SBF er opptatt av et godt samarbeid med lokale butikker og virksomheter som leverer utstyr og tjenester til det vi driver med. Vi har i tillegg flere rabattordninger via Brettforbundet, Norges Seilforbund og NIF. Her finner du alle rabattene.

8. Sosiale grupper

SBF består av et stort antall medlemmer, et nettverk hvor du kan treffe mennesker i det virkelige livet – ikke bare på sosiale medier! Vi er mellom 200-300 medlemmer som er spredt utover hele Jæren hvor det drives aktivitet. Noen liker å holde seg på sine favoritt spotter, mens andre reiser rundt der forholdene er optimale. Les mer her…

9. Regatta og konkurranser

SBF er tross alt en idrettsklubb hvor ett av våre fokus er å skape engasjement og et aktivt miljø for dem som ønsker å trene og utvikle seg.

10. Webkamera

Vi jobber med saken og regner med at webkamera som viser forholdene i Sømmevågen er på plass i løpet av sommeren 2024.