SBF tilbyr et utvalg av forskjellige fellesaktiviteter, hvor fokus er på det sosiale rundt selve aktiviteten. Men… hver aktivitet er helt avhengig av at noen drar dette i gang. Derfor har vi etablert konseptet Aktivitetsleder hvor det er superenkelt for hvem som helst, uansett alder og erfaring å dra i gang aktiviteter.

Langtidsplanlagte aktiviteter

Aktiviteter planlagt for hele sesongen legges normalt ut på web i april/mai.

Korttidsplanlagte aktiviteter

Aktiviteter som ikke er planlagt for sesongen men oppstår etter hvert som noen ønsker å gjøre dette. Anbefalt utlagt minst 1 uke i forveien.

På sparket aktiviteter

Aktiviteter som foregår etter værforhold og hvem som ønsker å stille som aktivitetsleder. Alle slike samlinger vil poppe opp i kalenderen fortrinnsvis mellom 2 dager og 2 timer før. Dette er helt enkle selvorganiserende samlinger hvor den person som setter opp (inviterer) til aktiviteten setter agendaen.

Som medlem kan du (når løsning snart er på plass) legge deg til i de aktuelle aktivitetsgruppene på sosial mediekanal og/eller velge å få tilsendt email når nye begivenheter legges til.

Informasjon skal inneholde:

  • Type aktivitet
  • Målgruppe (alder, aktivitetsnivå, evt.)
  • Forkunnskaper
  • Tenkt innhold og gjennomføring
  • Sted og tid
  • Organisator
  • Evt.

For dialog mellom de som skal eller ønsker å delta, benyttes den aktuelle mediekanal (Facebook gruppe eller annet).

Pris

Foreløpig er alle fellesaktiviteter i utgangspunktet gratis for medlemmene. Vi er i tenkeboksen om fellesaktivitetene skal koste bittelitt eller være gratis, evt. frivillig å betale det den enkelte føler for via Vipps.

Påmelding

Deltakelse krever at du har betalt for et aktivt (og ikke passivt) medlemskap.

Sikkerhet

For at vi som klubb skal kunne sikre at det blir gjennomført så mange aktiviteter som mulig, uten masse krav til den ansvarlige organisator som stiller frivillig, ligger ansvaret for deltakelse hos den enkelte deltager. Det er derfor viktig at det er opp til den enkelte deltaker å selv avgjøre om en føler seg komfortabel og har nok erfaring til å kunne delta. Dette ansvaret flyttes derfor fra organisator til deltageren. Husk at alle medlemmer er dekket av SBF sin klubbforsikring.

Krav til forkunnskaper

Gjennomført nybegynnerkurs eller tilsvarende er i utgangspunktet et krav, fordi vi har ikke dedikert mannskap som kan bistå med opplæring fra bunnen av. Men det er likevel slik at vi ofte har tid, men uten at du kan forvente dette. Vi ønsker jo at de frivillige som stiller opp med ansvar for en samling har tid til å hjelpe alle.