Medlemskontingenten for 2024 sendes ut i uke 17.SBF 40 år 1984-2024

Klubbens logoer med jubileumslogo. Ny logo ventes i 2025 ettersom vi har skiftet navn og utvidet med nye idretter/aktiviteter.