|

Kontingenten

Hva medlemskontingenten skal koste og inneholde er alltid et spørsmål som tas opp til vurdering på hvert årsmøte.

Sola Brettseilerforening har valgt et hovedmedlemskap med bruk av følgende aldersmatrise: 0-12år kr.100 // 13-18 år kr.200 // 19-99 år kr.300. I tillegg har vi satt opp et fjernmedlemskap for dem som bor utenfor Rogaland til kr.100.

For at klubben skal følge NIF sitt lovverk/reglement har vi kun valgt å aktivere Brettseiling som aktiv idrettsgren underlagt NSF (Seilforbundet), selv om vi også er medlem av Brettforbundet. Dette er fordi vi som klubb må betale kr.190 pr. aktive medlem til NSF (alle fra 13 år og opp), mens hos Brettforbundet er det kun snakk om kr.1000 for opp til 50 medlemmer TOTALT. Dette utgjør en så stor forskjell at vi kun ønsker å registrere de i klubben som virkelig er aktive innen organisert brettseiling – og da kun betale for disse som faktisk er nødvendige. Dermed får vi også en bedre økonomi i klubben og kan tilby en lavere medlemskontingent på kr.300 istedenfor at vi måtte ha tatt kr.500 for å dekke inn de 190 til NSF.

Da årsmøtet fastsatte kr.500 som kontingent (opp fra kr.400 året før), var dette en pris som baserte seg på at alle medlemmer skulle være registrert i NSF. Ved at klubben har funnet en løsning hvor kun dem som er aktive i en gren underlagt NSF, betaler for sin egen avgift til NSF, blir prisen og medlemskontingeten mer rettferdig.

SBF har valgt å ikke benytte funksjonen “utsendelse av faktura” som ligger i Klubbadmin. Vi sender istedenfor ut en vanlig email med link til betalingssiden. Dermed har alle medlemmer mulighet å selv velge om de ønsker å delta og på hvilke aktive idrettsaktiviteter / treningsavgifter – se bilde under.

Hvis din klubb velger å sende ut mange email samtidig, pass på at mailprogrammet støtter mengdeutsendelser og at de ikke går i spam filteret hos mottaker.

Legg igjen en kommentar