Klubbhuset i Sømmevågen

SBF startet i mars 2021 arbeidet med å få på plass en bedre løsning for klubbhus og lagerplass i Sømmevågen. Dette blir en midlertidig men langsiktig løsning ettersom en omregulering av området ikke er aktuelt i overskuelig fremtid. Vi vil forsøke å holde dere som er interessert, oppdatert med prosessen på denne siden. Har du noe å bidra med hører vi gjerne fra deg. Vi håper at så mye som mulig av arbeidet kan gjøres på dugnad.

innhold-lokaler

Bildet over viser en foreløpig plan/skisse for det nye klubbhuset.

Oppdatering: 28. juni

De fleste kontainere er nå borte og utstyret på plass i de nye brakkene. En del arbeid gjenstår fremdeles. Klubbens utlånsutstyr vil ikke være tilgjengelig i en periode fremover. Alle som leier plass har fått plass i egen brakke med ny elektronisk dørlås. Kurs og treninger vil gå som normalt.

Hvis noen har tid til overs for å snekre litt videre på dugnad, ta kontakt med Christian Middelthon på tlf. 95982000.

sommevaagen-juni

Oppdatering: 9. mai

Lenge siden forrige oppdatering nå. Vi har kommet meget godt i gang med arbeidet. De nyinnkjøpte brakkene som skal erstatte kontainerne er på plass. Selve plasseringen av disse skal justeres på når vi får svar fra byggesøknaden fra Sola Kommune. Målet er å raskt få ferdig brakkene (fase 1) slik at vi kan flytte over alt utstyret fra kontainerne og kvitte oss med disse.

Det som gjenstår av byggearbeid for fase 1 er å få bygget ferdig vegger, sette inn noen vinduer og dører. Håper å få gjort mye av dette på dugnad. Hvis du har ledig tid til å bidra, ta kontakt med Christian Middelthon på tlf. 95982000 som er på plass stort sett hver dag.

Vi har satt opp noen tidspunkt for fellesdugnad for de som kan bidra til å snekre litt:

12. mai, 18. mai, 19. mai og 20. mai alle dager fra kl.12.00 og utover kvelden.

 

Oppdatering: 30. mars

I dag har George og Christian fått hjelp av en kranbil og flyttet alle containere på midlertidige plasser. Her blir de stående til det nye klubbhuset er ferdig. Da vil utstyret flyttes over i det nye og kontainerne som vi har leid bli levert tilbake.

Oppdatering: 26. mars

To brukte brakker (hver på 8,5x2,5 meter - 3,2 høyde) er bestilt og vil bli levert når vi har fått på plass endelige tegninger og godkjenninger fra Sola Kommune. Dette håper vi er på plass i løpet av uke 15.

Oppdatering: 20. mars

Mulige løsninger (i starten for prosjektet) for bygg av nytt klubbhus.