Skip to content

Årsmøte 2020

Årsmøtet for 2020 (regnskapsår 2019) avholdes på Sola Strand Hotel tirsdag 16. juni kl.19.00.

Se egen innkallingsmail for informasjon om påmelding og lenke til det digitalt årsmøte. Pga av få påmeldte til årsmøtet og oppmykninger i Covid-19 restriksjoner vil årsmøtet likevel bli avholdt fysisk på Sola Strand Hotel.

Innkalling-til-digitalt-arsmote-SBF

Årsberetning SBF 2020

Sakliste SBF 2020

Forslag til nye vedtekter for SBF 2020

Forslag til årsmøte i SBF fra CM

SBF styre 2020 - Innstilling fra valgkomiteen (1)

revisors beretning 2019 sbf