Årsmøte

Styrearbeidet har vært svært utfordrerne i 2013 blant annet pga for få folk i styret, dette har derfor vært prioritet nr 1 å gjøre noe med før årsmøte. 

Det er derfor gledelig å kunne melde at det nå vil bli dobbelt så mange i styret fremover i forhold til hva det er i dag.
Men det er fremdeles oppgaver som SBF trenger noen til å ta ansvar for, styret oppfordrer derfor på det sterkeste til at du bidrar om du har mulighet, det trenger ikke å være så mye, alt hjelper.
Om du kan bidra så ta kontakt med styret FØR ÅRSMØTE, det kan også være oppgaver vi ikke har listet opp men du ønsker at SBF skal utføre.
Alle forslag/ønsker må sendes til styret innen utgangen av februar, forslag fremsatt i årsmøte blir ikke behandlet i årsmøte, men kan bli tatt med i det nye styret sitt videre arbeide.

Oppgaver i SBF. (man kan ha flere roller)
Sort farge = Ikke på valg, besatt.
Rød farge= Ikke besatt 2013 trenger folk.
Blå farge= Besatt men på valg om ønskelig.
Forman

Kasserer
Sekretær  i møter (Ny)
Material forvalter (Ny)
Web redaktør. (Ny)
Ansvarlig teknisk ( web, webcam osv)
Ansvarlig regatta trening og annen trening, kan være flere( Ny)
Ansvarlig sosialt, dvs turer, grilling og annet som samler( NY)
Ansvarlig klubbhus og bygg. Ønsker denne som en del av styret og som selvstendig arbeids gruppe med flere involverte (Ny)
Ansvarlig Wave
Ansvarlig Regatta.
Ansvarlig nybegynner kurs
Presseansvarlig, følge opp og sende pressemeldinger når noe skjer/ har skjedd. (Ny)
Deltaker Sola idrettsråd
Deltaker Rogaland idretts krets.
Deltaker Rogaland seilkrets.
Sponsor og tilskudd ansvarlig. (Ny)

Agenda:

Godkjenning av innkallingen.
Valg av møteleder og referent.
Årsmelding.
Regnskap 2013
Budsjett 2014.
Årsplan 2014
Fastsette medlems kontingenter.
Valg av nye styremedlemmer.
Innkommende forslag

Mat

Vi viser ny windsurfing video mens vi spiser.

2014 utstyrs nyheter

Info. om Klubbhus og jobben som pågår der.(det er nå stor sannsynlighet for at vi om få dager vil få en lokasjon for klubbhus).

Til sist det viktigste punktet!
SBF sin fremtid, åpen diskusjon om hva du ønsker SBF skal være.

Legg igjen en kommentar