Kontingenten
|

Kontingenten

Hva medlemskontingenten skal koste og inneholde er alltid et spørsmål som tas opp til vurdering på hvert årsmøte. Sola Brettseilerforening har valgt et hovedmedlemskap med bruk av følgende aldersmatrise: 0-12år kr.100 // 13-18 år kr.200…