Important Reminder: This is the weekend when the quarantining in the BROWN HUT starts!

Alt personlig utstyr skal ut av medlemsnaustet uke 47 (21 nov til 28 nov) slik at klubben får ryddet og kastet det som ikke er i bruk. Det som er igjen kjøres på søppelplassen om ikke klubben ønsker å benytte seg av det. Så skriv opp datoen 21 nov som siste frist til åta ut dit utstyr og lagre dette en annen plass i en uke. En vil kunne legge ting tilbake fra 28 november.  Så legg denne datoen inn i kalenderen.

Deter nå få dager igjen før alle må ta ut det de har liggende i medlemsnaustet, siste frist er kommende søndag. Du risikerer at vi selger eller kaster det som er igjen.

Legg igjen en kommentar