Årmøte ble avholdt 5 mars.

Årsmelding 2013

Medlemmer

Solabrettseilerforening hadde 89 betalende medlemmer som er litt mer enn halvparten av medlemmstallet i 2012, og som er ca halvparten av tallet ett par år før som da lå på ca 300. Mye av årsaken til lavt anntall betalende medlemmer i 2013 har trolig sin årsak i sen utsending av giroer og manglende purringer .

Likevel er det nok også andre årsaker til den strerkt negative utviklingen de siste år, noe som er viktig å ta tak i fremover.

Rekrutering

SBF’s rekruteringsarbeid har i 2013 bestått av nybegynnerkurs og mandagstrening på Liapynten.

Nybegynner utstyr

Startbrett med rigger.

Mistral N-trance som er tilgjengelig for medlemmer på mandagstreningen.

I tillegg har SBF komplette Bic 293 OD for juniorer som benyttes på treninger og regatta.

Det er også 2 stk mindre brett med waverigger som kan benyttes av de litt mer avanserte.

Kurs

SBF har arrangert nybegynner kurs i sommer og utover høsten , Det har vært god oppslutning og kursene har bidratt til fint økonomisk til drift av klubben

Juniorgruppen

Gruppen har desværre ikke fungert i år av flere årsaker, de som var med før har for en stor del vokst ut av klassen.

Det har heller ikke vært rekrutter godt nok i aldersgruppene under den gamle junior gruppen, samt at ingen foreldre til de som var igjen overtok jobben med å lede dette arbeidet.

Bør være viktig læring for fremtiden å ha med alle aldersgrupper og foreldre til de yngste slik at det blir påfyll i bunn og hele tiden noe å strekke seg etter på toppen.

Mandagstrenning

Det har vært gjennomført mandagstreninger, i perioden mai til september.

Det har vært godt oppmøte, mange har kommet på mandagstreningene etter først å ha tatt nybegynner kurs.

Regatta

SBF har i 2013 arrangert;

NC Formula

Formula

NC formula på Sola ble sett fra ett deltaker synspunkt ett av de beste I Norge på lenge, svært effektivt der vinden ble utnyttet maksimalt. Det som var mindre bra var at det kom få deltakere og i overkant mye jobb for enkelte av de frivillinge, ikke minst når begge båtene sviktet etter siste regatta.

Slalom

Det ble satt opp Slalom men avlyst pga dårlig melding.

Jæren wave

Jæren wave ble også avlyst pga dårlige vindmeldinger.

Regatta resultater 2013

NM vinner Slalom ( Sondre Krey)

Deltakere i NC, Slalom, Formulawindsurfing, RS:X

Deltakere i Nordisk mesterskap Formulawindsurfing.

Deltakere i Slalom VM.

(NBK web site er nede, fant derfor ikke resultatene)

Klubbhus

Geir Henanger har de siste år overtatt stafettpinnen og jobbet med klubbhus i forhold til sola kommune, Knut Thorkaas ble på ny med denne jobbe fra høsten 2013. Det har vært møter med kommunen som virker mer
lovende enn på lenge, når siste klubbhus søknad ble avslått ble det skriftelig lovet at de skulle komme med forslag til egnet tomt, så har ikke skjedd til nå.

Jobben fortsetter med møter ut over i 2014, der målet er å ha på plass tomt som også Fylkesmiljøvernavdelingen kan godta innen 15 mars.

I denne forbindelse har vi god støtte og hjelp fra Sola idrettsråd.

I tillegg har SBF ett lite hus/ brakke nede på skeie / Refsnes som kan benyttes til å skifte i.

Båter

SBF har en stk RIB med 40HK + en liten båt ved Liapynten som brukes på kurs og treninger. Det har vært store vedlikholdsutgifter på begget to vår / sommer 2013. Det ble også innbrudd og hærverk på Liapynten, den lille motoren ble tatt, samt hærverk på RIB der bensin slange ble kappet av.

Styret

Det har vært et turbulent år, med noen uforutsette hendelser som har forhindret styret fra å utføre sine oppgaver optimalt.

Økonomi

Klubben har en sunn økonomi, men blant annet pga at godkjent regnskap for 2012 ikke foreligger kunne man heller ikke søke støtte og tilskudd i 2013.

Legg igjen en kommentar