Skip to content

Utlånsutstyr i Sømmevågen

Sola Brettseilerforening kan tilby sine medlemmer gratis lån av utstyr som ligger lagret i Sømmevågen. Dette er kun til bruk i Sømmevågen. For å få tilgang til dette utstyret kreves det en enkel søknad hvor du godtar de betingelser som gjelder. Dette for at klubben kan sikre lang levetid på utstyret og at flest mulig får gleden av dette tilbudet som først og fremst er påtenkt dem som ikke har eget utstyr.

Utlånsutstyr Aker BP

Sola Brettseilerforening har avtale med AkerBP som oppbevarer sitt utstyr i Sømmevågen. Dette utstyret kan lånes av klubbens øvrige medlemmer (kun til bruk i Sømmevågen) hvis det er ledig. Sjekk linken til reservasjonskalenderen om det er ledig her.

Betingelser

Betingelser for leie av brettplass hos SBF er som følger. Har du spesielle behov eller innspill er vi i styret glade for alle tilbakemeldinger.

 1. Kun de som har betalt medlemskontingenten for det inneværende år har tilgang.
 2. Ordensreglene skal alltid være fulgt.
 3. Alle som ønsker å låne utstyr skal ha sendt inn søknad og ha mottatt tillatelse fra styret.
 4. Det skal sendes én søknad pr. medlem, men sett gjerne inn i samme email.
 5. Alle som låner utstyr skal registrere dette på egen liste (se eget punkt).

Ordensregler

 1. Alt utstyr skal lagres oppå eget brett og ikke være til hinder for andre.
 2. Den som låser opp skal henge både kodelås og lås til container med nøkkel på anvist plass på innsiden av containeren.
 3. Den som låser opp er også ansvarlig for å låse etter seg, alternativt gi ansvaret til en annen ved å kommunisere dette tydelig.
 4. Den siste som er på plassen er ansvarlig for å låse og legge nøkkelboks med nøkkel tilbake på det stedet den skal ligge.
 5. Hvis container er åpen når du er ute å seiler, skal døren alltid være lukket.
 6. Hvis du seiler lengt unna slik at du ikke har sikt til - og kontroll på containeren, skal den låses og nøkkel/kodeboks legges tilbake på oppbevaringssted.
 7. Bidra til å holde det ryddig som gir trivsel for alle. Søppel skal tas med hjem og kastes der.

Registrering av utlån

For at SBF skal kunne ha optimalt tilbud til sine medlemmer samt kontroll med bruken av utstyret, skal alle som låner utstyr skrive seg opp på liste innenfor døren.

Søknad

Send følgende opplysninger til post@sbf.no

Skriv i emnet/tittelen på meldingen følgende: Tilgang utlånsutstyr

 • Fornavn:
 • Etternavn:
 • Adresse:
 • Postnr:
 • Sted:
 • Email:
 • Mobiltelefon:
 • Er betingelsene godtatt av deg?:

Prosessen

Når styret har mottatt din søknad, vil opplysningene bli sjekket mot vårt medlemsregister før tilgang blir gitt. Normalt vil du få dette innen 24 timer.

SBF dugnad Sømmevågen