Utlånsutstyr i Sømmevågen

Oppdatert 4. aug. 2021

Sola Brettseilerforening kan tilby sine medlemmer gratis lån av utstyr som ligger lagret i Sømmevågen. Dette er kun til bruk i Sømmevågen. For å få tilgang til dette utstyret kreves det en enkel søknad hvor du godtar de betingelser som gjelder. Dette for at klubben kan sikre lang levetid på utstyret og at flest mulig får gleden av dette tilbudet som først og fremst er påtenkt dem som ikke har eget utstyr.

Utlånsutstyr Aker BP

Utstyret som eies av AkerBP er for tiden ikke tilgjengelig grunnet reparasjon og mangel på lagringsplass i "fellesområdene" for utlån under byggingen av det nye klubbhuset.

Betingelser

Betingelser for leie av brettplass hos SBF er som følger. Har du spesielle behov eller innspill er vi i styret glade for alle tilbakemeldinger.

 1. Kun de som har betalt medlemskontingenten for det inneværende år har tilgang.
 2. Ordensreglene og betingelsene skal alltid være fulgt.
 3. Alle som ønsker å låne utstyr skal ha sendt inn søknad og mottatt tillatelse.
 4. Det skal sendes én søknad pr. medlem eller hovedmedlem i familie.

Ordensregler

 1. Utstyret er kun til bruk i Sømmevågen og er ikke tillatt å ta med til andre lokasjoner.
 2. For at SBF skal kunne tilby et optimalt tilbud til sine medlemmer samt kontroll med bruken av utstyret, skal alle som låner utstyr skrive seg opp på liste innenfor døren.
 3. Utstyret som oppbevares inne i brakkene skal etter bruk rigges ned og pent settes tilbake der det hører hjemme. Masteføtter skal tas av brettet.
 4. Utstyret som oppbevares på det låste lageret mellom brakkene skal settes pent tilbake. Hvert seil henges opp på anvist plass og masteføtter og bommer settes i brakken.
 5. Ordensregler som beskrevet på plakat på innsiden av brakken skal følges.
 6. Kun medlemmer kan bruke utstyret. Hvis lån til andre vil medlemmet som låner ut måtte betale medlemsavgift for vedkommende.
 7. Kode på nøkkelboks skal alltid fjernes når den låses.
 8. Den som låser opp skal henge nøkkel på anvist plass på innsiden av brakken.
 9. Den som låser opp er ansvarlig for å låse alt etter seg, alternativt gi ansvaret til en annen ved å kommunisere dette tydelig.
 10. Dører skal alltid holdes lukket når du er ute å seiler, er du alene og skal seile langt unna skal dører låses og nøkkel legges tilbake i nøkkelboks.
 11. Alle skal rydde etter seg og bidra til å holde det ryddig som gir trivsel for alle. Søppel skal tas med hjem og kastes der.
 12. Brudd på betingelser og ordensregler kan medføre utestengelse og erstatning hvis medlemmet har opptrådt uaktsomt.

Søknad