Slik går du frem for å leie plass

  1. Les betingelsene for leie
  2. Søknad og registrering
  3. Betaling av leie

Leiebetingelser for utstyrsplass

1. Leiens varighet

Leie gjelder pr. sesong, altså kalenderår. Prisen er pr. utstyrsplass.

2. Orden- og sikkerhetsregler

  1. Døren til lagerplassen skal alltid låses når du er ute å seiler og ikke har kontroll med hva som skjer på land.
  2. Om du ikke kjenner vedkommende som går inn/ut av utstyrslageret, plikter dere å hilse på hverandre med fullt navn slik at dere vet hvem hverandre er og kan evt. sjekke på listen at vedkommende har adgang. Dette er et tiltak for å sikre mot uvedkommende og for å bli kjent med hverandre.
  3. Husk å “nullstill” kodelåsen når du låser (hvis nøkkelboks eller heneglås med kode).
  4. Ikke gi koden til andre du ikke vet hvem er.
  5. Sørg for å sope/svabre fukt/skitt/støv ved jevne mellomrom slik at det ser innbydende ut for alle.
  6. Hvis det ikke finnes en oversikt over plassnummer og navn ved inngangsdøren, vennligst bruk en tusj eller annet til å skrive navnet ditt på brettplassen.
  7. Alt utstyr SKAL merkes med navn eller annet, slik at det er enkelt for andre å vite hvem som eier hva.

3. Forsikring

SBF har ikke mulighet å forsikre annet utstyr enn det som selv eies av SBF. Hver leietaker må selv sørge for egen forsikring om det er ønskelig. Ønsker du ekstra sikkerhet kan du evt. velge å låse utstyret ditt fast på en eller annen måte.


Hvis du allerede har plass eller har fått godkjent plass, kan du etter å ha fylt ut skjemaet og trykket på “Send” gå videre til betaling. Hvis du ikke har fått godkjent plass og søker om dette, vent på svar via email fra klubben før du betaler noe.

Utstyrslager Liapynten

Utstyrslager Liapynten

Hva du ønsker å lagre – windsurf, wingfoil, sup eller annet…
Beskriv utstyret du lagrer slik at alle kan finne ut hva som tilhører hvem ved behov under rydding og annet. Husk å merke utstyret ditt!
Hvis du har fått et tildelt plass nummer.

Betaling krever at du først har registrert deg for årets “Medlemskonto” og er innlogget på siden.