Her kan du leie vannsport utstyret!

SBF Vannsport Utleie er en tjeneste hvor du kan leie klubbens utstyr som vi har på lager i Sømmevågen. Dette forutsetter medlemskap og at alle som leier (og bruker utstyret) er kvalifisert for bruken av dette og har lest nøye gjennom klubbens vilkår og betingelser som er gjengitt under.

Veiledning og betingelser for leie/lån av utstyr

Versjon 3-21/05/24. (Versjonshistorikk: Versjon 1-01/04/24, 2-15/05/24)

1. Krav til kunnskap og erfaring

For å leie (eller låne/bruke) klubbens utstyr, krever vi at du enten har:
A) god kunnskap og erfaring med den type aktivitet og utstyr du har fått tilgang til, eller
B) gjennomført et kurs hos oss inklusiv gjennomgang av utstyret med hvordan rigge opp og ned, samt hvordan utstyret skal brukes.

2. Tilgang til utstyret

Hvis du tilfredsstiller kravene som er satt for leie/lån/bruk, kan du som medlem av SBF kjøpe deg tilgang ved å leie. Når leie er betalt og godkjent av administrasjonen vil du kunne se adgangskode til den aktuelle boden hvor utstyret ligger, på «min side» når du er logget inn på websiden. Hvis du ikke tilfredsstiller kravene (punkt 1), ber vi deg enten velge et kurs eller om du har tatt et kurs ta kontakt for å avtale en gjennomgang for hvordan bruke utstyret.

3. Bruk av utstyret

For utstyr som lånes eller leies, er leietaker ansvarlig for å sette tilbake i samme stand og montert/demontert slik som da dette ble hentet ut. Utstyret skal være rengjort for sand/gress/annet. Vann i “vannlommer” må være tømt ut. Du må selv ta ansvar for at det utstyret du bruker tåler den belastningen du påfører utstyret ut i fra vær- og vindforhold, vekt eller annet. Eksempelvis en tynn bom til windsurfing som er beregnet for nybegynnere og lett vind, vil kunne knekke om den brukes med trapes i mye vind. Derfor er det ditt ansvar å forsikre deg at du bruker riktig utstyr.

4. Skade på utstyr – egenandel

Hvis skade på utstyret oppstår under lån eller leie, er låne/leietaker ansvarlig for å gi utleier (klubben) umiddelbar beskjed via telefon eller email og senest innen 12 timer. For å kompensere for at klubben årlig påføres en god del kostnader for skade på utstyr, er det innført et gebyr som skal bidra til at utstyret behandles med forsiktighet og ikke minst – at riktig utstyr benyttes til de faktiske forhold. Leietaker er derfor pliktet til å ha eller skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om hvilket utstyr som kan brukes til de aktuelle forholdene. Dette betyr at leietaker (eller den som låner/bruker utstyret) som enten er uheldig eller grunnet uvettig bruk eller ikke har god nok kunnskap og ødelegger noe, må betale for reparasjon/erstatning etter de satser som angitt under. Hvis beløpet er over dette, dekkes det resterende beløp av utleier/klubben.

 • Windsurf kr.1.500,-
 • Wingfoil brett/foil kr.2.000,-
 • Wingfoil winge kr.3.000,-
 • SUP kr.1500,-
 • Surfebrett kr.1000,-

5. Kontroll før og etter

Leietaker er ansvarlig for å kontrollere alt utstyr både før og etter bruk for eventuelle skader, feil eller mangler. Hvis skader, feil eller mangler er funnet før bruk må utstyret ikke brukes! Vennligst gi beskjed til styret eller materialansvarlig hvis skader, feil eller mangler oppdages.

 1. Hvis du som leietaker har adgang/tilgang til utstyrslageret med adgangskode, er du ansvarlig for å låse døren etter deg.
 2. Den som låser opp er ansvarlig for å låse etter seg, alternativt gi ansvaret til en annen med samme tilgang ved at dere kommunisere dette tydelig mellom dere.
 3. Kun den personen som har betalt for leie har tillatelse til å bruke utstyret, fremlån eller fremleie er forbudt.
 4. Dører skal alltid holdes lukket når du er ute på vannet. Er du alene og skal langt unna, skal dører låses. Hvis bruk av nøkkelboks skal nøkkel legges tilbake i nøkkelboks slik at andre som kommer har tilgang.
 5. Brudd på betingelser og ordensregler vil medføre utestengelse og erstatning hvis medlemmet har opptrådt uaktsomt.

6. Overvåkingskamera

Vi har montert overvåkingskameraer i alle våre utstyrsboder for å sikre mot tyveri og skader, disse bodene bør derfor ikke benyttes til skifte av klær. Det er kun brakken for garderobe at det ikke er overvåkingskamera.

7. Ordensregler

 1. Alle som har tilgang til utstyret er pliktet å rydde etter seg og bidra til å holde det ryddig som gir trivsel for alle.
 2. Søppel skal tas med hjem og kastes der.
 3. Utstyr skal settes på plass samme sted og måte som da det ble hentet ut.
 4. Utstyret skal være montert eller demontert på nøyaktig samme måte som da det ble hentet ut fra den aktuelle bod.
 5. Våtdrakter skal være vendt riktig vei og ikke på vrangen – og (sammen med sko) skylles i vannkaret etter bruk. Henges opp i rekken etter størrelse slik at det er enkelt for de som kommer etter å finne riktig størrelse (gjelder også sko).
 6. Hvis bruk av garderobe, ta av våtsko (og ting som kan inneholde vann tømmes) før du skifter.

8. Sikkerhet

Hvis du er usikker og trenger instruksjon for hvordan rigge opp/ned utstyr, samt hvordan bruke og behandle utstyret på en sikker og forsvarlig måte, anbefaler vi et av våre kurs.

Hafrsfjord er en ganske sikker plass for vannsport. Du må uansett tenke på vindretning og vindstyrke når du går utpå, slik at du vet hvordan komme deg til land og tilbake til utgangspunktet. Har du ingen eller lite erfaring, anbefaler vi et kurs først.

Husk å kle deg riktig med våtdrakt/annet etter været og temperatur i sjøen. Hvis du blir liggende i sjøen å drive over til andre siden av Hafrsfjord når det er kaldt, må du være sikker på at tykkelsen på drakt, sko og evt. hansker og hette er bra nok.

Leieprodukter

Del denne siden: