Velkommen til Surfers Café i Sømmevågen!


Surfers Café er selve klubbhuset – et tilbud til SBFs medlemmer og besøkende i Sømmevågen. Konseptet er enkelt og har til formål å skape en hyggelig møteplass for alle som driver vannsport enten det er i Sømmevågen eller langs Jæren.

Meny:

Drikkevann
Kaffe
Te
Kakako

Kopper og servise i papp/plast er gratis til bruk for mat og drikke som lages i kafeen.

Innhold:

Kokeplate med gass til fri bruk

Tilgang, ansvar og bruk:

Kun medlemmer skal ha tilgang til å låse opp og med ansvar for å låse etter seg. Det skal alltid være et medlem som har ansvaret for det som skjer i lokalet. Den som låser opp skal overlate ansvaret til et annet medlem på en tydelig måte, slik at det ikke er tvil om hvem som har ansvar for aktivitet og låsing. Ansvarlig medlem skal følge de betingelser som er angitt i eget avsnitt på denne siden.

Overvåking:

NB: For at det skal være mulig for styret og de ansvarlige i klubben å drifte kafeen, er det satt inn et overvåkingskamera som tar opp alt som skjer inne i kafeen. Dette er for at alle som benytter denne dermed må utøve ansvarlighet for å ta vare på lokalet, utstyret, inventaret og ikke minst rydde etter seg.

Betingelser for bruk:

Betingelser for å ha tilgang og bruke lokalet… kommer…


Surfers Café Visjon:

Vi har en liten visjon med Surfers Café! Det er å skape et stort, godt og aktivt vannsport miljø på Jæren. En møteplass hvor brett og surf-relatert vannsport kan diskuteres og utvikles. Hvordan gjøre ting enda bedre til glede for flere. Hvordan forbedre tilgangen til populære surfe-områder. Hvordan få med barn og unge og skape gøy for dem.

Videre utvikling av Sømmevågen er å få anlagt en skikkelig strand langs nordsiden av pynten og brygge med rampe fra tuppen mot øst og inn til bryggen/kaien som står der i dag.

Del denne siden: