Skip to content

Leie av brettplass hos Sola Brettseilerforening

Leie av lagringsplass til utstyr.

Sømmevågen:
kr.300 pr. brettplass

Liapynten:
kr.500 pr. brettplass.

Varigheten på leie er pr. sesong, fra 1. januar til 31. desember.

Liapynten:
Utstyr lagres slik at det er ryddig og tilgjengelig for andre å lagre sitt utstyr.

Sømmevågen:
Seil, bom mast og mastefot skal oppbevares oppå brettet.

Betingelser

Betingelser for leie av brettplass hos SBF er som følger. Har du spesielle behov eller innspill er vi i styret glade for alle tilbakemeldinger.

 1. Ordensreglene skal alltid være fulgt
 2. Leieprisen gjelder kun ett brett / en plass.
 3. Lagring av mast, bom, seil, etc. skal gjøres oppå brettet
 4. Alle enheter / løse deler skal tydelig være merket med navn
 5. Alt utstyr lagres på eget ansvar. SBF har ingen forsikring her.
 6. Juniorer opp til 20 år har første prioritet. Hvis kapasiteten blir sprengt, vil de som er over 20 og den som her har hatt plass lengst måtte avgi sin plass til juniorer. Alternativt vil styret favorisere dem som ikke har egen bil og/eller annen mulighet for oppbevaringssted.

Ordensregler Sømmevågen

 1. Alt utstyr skal lagres oppå eget brett og ikke være til hinder for andre.
 2. Den som låser opp skal henge både kodelås og lås til container med nøkkel på anvist plass på innsiden av containeren.
 3. Den som låser opp er også ansvarlig for å låse etter seg, alternativt gi ansvaret til en annen ved å kommunisere dette tydelig.
 4. Den siste som er på plassen er ansvarlig for å låse og legge nøkkelboks med nøkkel tilbake på det stedet den skal ligge.
 5. Hvis container er åpen når du er ute å seiler, skal døren alltid være lukket.
 6. Hvis du seiler lengt unna slik at du ikke har sikt til - og kontroll på containeren, skal den låses og nøkkel/kodeboks legges tilbake på oppbevaringssted.
 7. Bidra til å holde det ryddig som gir trivsel for alle. Søppel skal tas med hjem og kastes der.

Ordensregler Liapynten

 1. Utstyr skal lagres slik at det ikke er til hinder for andre.
 2. Den som låser opp skal legge hengelås med nøkkel på innsiden av døren til høyre.
 3. Den som låser opp er også ansvarlig for å låse etter seg, alternativt gi ansvaret til en annen ved å kommunisere dette tydelig.
 4. Den siste som er på plassen er ansvarlig for å låse og legge nøkkel tilbake på det stedet den skal ligge.
 5. Hvis naustet er åpent når du er ute å seiler, skal døren alltid være lukket.
 6. Hvis du seiler lengt unna slik at du ikke har sikt til - og kontroll på naustet, skal det låses og nøkkel legges tilbake i nøkkelboks.
 7. Bidra til å holde det ryddig som gir trivsel for alle. Søppel skal tas med hjem og kastes der.

Send inn søknad

Send følgende opplysninger til sola.brettseilerforening@gmail.com
Skriv i emnet/tittelen på meldingen følgende: Søknad leie av brettplass

Meldingen skal inneholde:

 • Sted du ønsker: (Sømmevågen eller Liapynten)
 • Fornavn:
 • Etternavn:
 • Adresse:
 • Postnr:
 • Sted:
 • Email:
 • Mobiltelefon:
 • Navn på person hvis annen enn den som søker:
 • Fødselsår:
 • Type brett (merke og modell):
 • Antall seil, bommer, master, annet:
 • Er betingelsene som angitt på sbf.no godtatt?:

Vi sender ut faktura for betaling på kr.300 for Sømmevågen eller kr.500 for Liapynten. Betalingsfristen er 2 uker.