Årsmøte torsdag 8 november kl 19:00

Vi begynner med de faste poster som regnskap, årsmelding osv, pause med Pizza og drikke kl 19:40, og så planer for 2008, video ?.

Har du ønsker, ideer og forslag  eller annet som du vil SBF skal jobbe med eller ta opp på møte? send dette inn til  styret innen tirsdag 6 november kl 12:00. 
Selvsagt er det mulig å ta opp saker direkte på møte, men det er best å sende det inn på forhånd fordi da kan svaret muligens komme allerede på årsmøte.

Styret ønsker folk som kan bidra med jobber i SBF, lite eller stort alt bidrar til å gjøre SBF  bedre, ingen vil bli valgt på årsmøte uten å ha blitt spurt på forhånd, derfor er den eneste fare med å møte opp å forspise seg på Pizza :-)).

Knut

Legg igjen en kommentar