Reglement Norges Idrettsforbund

Det er mange regler å forholde seg til som idrettsklubb underlagt NIF systemet. Vi har derfor lagt til noen av de viktige her, slik at alle parter (styre og medlemmer) enklere kan finne frem til nyttig informasjon. Har du innspill til oss hvordan vi enklere kan sette opp informasjon på denne siden, hører vi gjerne fra deg.

Lover og regler NIF

Her finner du informasjon om NIF sin lovnorm for idrettslag.

Lover og regler NSF

Klubbens aktiviteter relatert til seiling er underlagt NSF – Norges Seilforbund. NSF sine lover og regler finner du her.

Registrering og og rapportering av medlemsopplysninger

Her finner du NIF sine utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF.

Andre opplysninger fra NIF vedr. medlemstall er:

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som «aktive medlemmer».

Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som «aktive medlemmer».

Aktivitetstallene er forhåndsutfylt, og baserer seg på medlemmer som er knyttet til en idrettsgren i medlemssystemet og har betalt medlemskontingent til idrettslaget (klubbnivå) det foregående kalenderår.

Dersom idrettslaget har flere medlemmer enn det som er forhåndsutfylt (på innrapporteringsskjemaet), kan antall overskrives.

Barneidrett

Her er link til NIF sine websider om barneidrett.

Brettforbundet

Her er diverse om Brettforbundet…

Del denne siden: