Notice Of Race

Jæren Foil Festival

Sømmevågen 2.-3. september 2023

NOTICE OF RACE (NOR)

1.          Arrangør (Organising Authority OA)

Regattaen arrangeres av Sola Brettseilerforening (SBF) og Norsk Brettseilerklubb (NBK).

2.          Regattaområdet

Det hovedsakelig planlagt at banen skal legges ut i Hafrsfjord ved Sømmevågen. Banen vil bli lagt basert på rådende vær og føreforhold og vil bli annonsert på oppslagstavlen.

3.          Status

Regattaene er godkjent som en runde av Norges Cup for 2023. Arrangementet er underlagt Norges Seilforbund ved NBK. Alle deltakere i NC må ha gyldig lisens fra NSF (https://seiling.klubb.nif.no/Sider/Lisens.aspx), eller tilsvarende nasjonale organisasjoner i andre land.

4.          Tentativt program

4.1.   Tidsplan

Regatta avholdes fra 2.-3. september med foreløpig tidsplan:

 • Regatta kontor åpenr lørdag fra kl. 09.00
 • Registering lørdag fra kl.09.15-10.30.
 • Første orientering lørdag kl.10.30.
 • Race dager er lørdag og søndag.
 • Første mulig race start blir lørdag kl.11.30 og søndag kl.10.30.
 • Siste tid for oppmerksomt signal er søndag ca. kl.14.30.
 • Premier utdeling er søndag kl.15.00

4.2.   Obligatorisk Møte

Med unntak det frigjort av arrangør, frammøte er obligatorisk for daglige skipper orienteringsmøte.

5.          Regler

Regattaene er underlagt ISAFs Racing Rules of Sailing (RRS) 2017-2020, inkludert Appendix B for seilbrett, og klasse regler:

I tillegg gjelder arrangement dokumentene:

6.          Kvalifikasjoner og disipliner

Regattaen er åpen for alle medlemmer av NBK og deltakere må ha gyldig seil lisens hos Norges Seilforbund, NSF, som inkluderer ansvarsforsikring.

Deltakere må tilfredsstille kravene i ISAF:

7.          Poenggivning

For alle klasser:

RRS Low Points Scoring System (App. A, plass = poeng) benyttes:

 • 1st plass får 0,7 poeng
 • 2ndplass får 2 poeng
 • 3rd plass får 3 poeng
 • Og så videre…
 • DNF antall deltakere i den finalen
 • DNS antall deltakere i den finalen
 • DSQ antall deltakere i den finalen

8.          Startfelt og rekkefølge.

Alle klassene starter i samme i hvert disiplin. Formula og foil seilaser blir enkelt regattaer hvor alle stiller til samme start. med Slalom seilaser blir heats med finalerunder. En gjennomført seilas er tilstrekkelig for at regattaen skal være gyldig.

9.          Planlagte seilaser

Det vil bli seilt så mange seilaser som vær og føreforhold tillater. Det er ikke planlagt mer enn 6 seilaser per dag.

10.    Premiering

Det vil være premiering til de aktive deltagerne, men foreløpig uklart vedr. aldersklasser etc.

11.    Poengberegningen

Beregning baserer seg på deltakerens plassering i det samlede startfelts resultatliste for hver av dispiplinene; Wingfoil og iQFOiL.

12.    Måling av utstyr

Hver deltaker/foresatte er selv ansvarlig for at utstyret oppfyller kravene i klassereglene. Kontroller kan bli gjennomført.

13.    Ansvar

Alle deltakere er med på eget ansvar. Arrangøren er ikke ansvarlig for skader og tap på land, eller vann på verken personer eller utstyr. Flyteplagg med bæreevne min. 4 kg er påbudt. Merk at de som legger igjen utstyr over natten gjør dette på eget ansvar.

14.    Bane

For Slalom blir enten 8 talls eller downwind bane basert på rådende vær og føreforhold. For foil blir det kryss og slør/lens. Bane vil bli annonsert på skippers møte og tegnet på informasjonstavlen.

15.    Media

Ved å melde seg på godtar deltakerne at arrangøren og NBK fritt kan benytte film– og bildemateriale fra arrangementet.

16.    Reklame

Reklame er underlagt ISAF Regulation 20- Advertising code – http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/ISAF_Reg20_Updated_2009.pdf

17.    Seilnummer

Alle som deltar i Norgescupen for iQFOiL skal ha seil med gyldig seilnummer i henhold til medlemskap i NBK eller tilsvarende nasjonale organisasjoner i andre land. Deltagere i Wingfoil vil få utlevert egne startnummer.

18.    Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser vil bli satt opp på informasjonstavlen og/eller publisert på arrangementets webside.

19.    Innkvartering

Arrangøren har ikke inngått noe avtale vedr. overnatting som derfor må ordnes på deltagers eget initiativ.

20.    Mat og drikke

Det blir ingen mat og drikke udelt av arrangøren under selve aktivitetene på sjøen, men det vil bli mat og drikke på kveldsarrangementet lørdag hvis bra nok vær. Alle deltagerne har ellers ansvar for egen mat og drikke.

21.    Påmelding

Deltakelse til regattaen er kr.250,- for senior og junior. Påmelding er innen onsdag 30. september. mai kl.21.00.

Påmelding etter denne datoen aksepteres kun ved fremmøte og betaling med Vipps ved registrering på regattakontor første arrangementsdag. Det legges da til en ekstra avgift på 50% av deltakeravgiften.

22.    Regattaområdet

Hafrsfjord ved Sømmevågen. Regattakontor vil være ved stranden i Sømmevågen.

23.    Reise

Fra nord og sør: Ta av motorveien E39 ved avkjørsel mot Sola splitten, retning flyplass. Følg veien til høyre ved rundkjøring etter strekningen i enden av rullebanen/Hafrsfjord rett mot Flymuseet (være obs: det er noe vei arbeid). Kjør ca 80 m forbi flymuseet til klubbhuset ytterst i vågen.