Prosjekt Jæren

Her kommer prosjektet som omhandler bruk av Jæren i forhold til verneregler, besøksstrategi osv.

 

BESØKSSTRATEGI JÆRSTRENDENE:

Tirsdag 3. juli 2018 var Ilan Sharoni (fra Norges Seilforbund) og Christian Middelthon (fra Sola Brettseilerforening) på møte med Fylkesmannen i Rogaland vedr. utdredning av ny besøksstrategi for strendene langs Jæren. Formålet med møtet var å samle alle interessegrupper som benytter Jærstrendene for å delta med inspill til den nye besøksstrategien du finner her. I denne forbindelse representerer og koordinerer vi følgende interessegrupper:

  • Windsurfing
  • Kitesurfing
  • Surfing
  • SUP

Målet er å få alle interessegrupper til å bidra med informasjon, slik at det offentlige koordinerer og oppretter en felles database for informasjon som kan linkes og vises på de ulike websider og apper som benyttes av både det offentlige, reiselivet, lag og foreninger. Her er det foreslått at det opprettes egne visningslag på kartet slik at man kan velge etter type aktivitet og andre kriterier.

Det skal også produseres nye skilt ved strendene som inneholder informasjon for de ulike brukergruppene.

Mer informasjon kommer på plass etterhvert.

Ønsker du å delta i prosjektet eller har innspill, ta kontakt med Christian Middelthon på 95982000 eller post@basecampstavanger.com