Politiattest

Sola Brettseilerforening er som alle idrettslag underlagt NIF, pliktig til at: “alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest”. Les mer om hvem dette gjelder her.

Norges Idrettsforbund

På NIF sine websider står det at “idrettslag må sikre at alle som skal ha politiattest, har det, og at det føres en oversikt over hvem som har fremvist politiattest og ikke”. NIF sin info side om politiattest finner du her.


Registrering av politiattest

Styret i klubben er ansvarlig for å følge opp at godkjent politiattest foreligger.