Regler for mottak av støtte fra SBF

  1. Ingen enkeltutøver kan motta mer enn kr 5000 i støtte pr år
  2. Søknad om støtte må være mottatt av SBF Styret minimum 14 dager før arrangementet som det søkes støtte til starter.
  3. Utøveren må ha vært aktiv medlem i SBF, i minimum 30 dager før regattaen starter.
  4. Utøveren skal representere SBF under arrangementet.
  5. Klubben kan pålegge utøveren å oppfylle gjeldende sponsoravtale. Dette kan innebære, men er ikke begrenset til, å seile med klubbens og evt. klubbens sponsorer sine logoer på seil, eller benytte seg av klubbeffekter under, og i tilknytning til arrangementet.
  6. Dersom det er konflikt mellom personlig sponsorer og klubbens sponsorer kan seileren selv velge hvilken sponsor han/hun vil representere og likevel motta reisestøtte. En slik konflikt kan for eksempel gjelde to konkurrerende sponsorer. Seileren skal ikke måtte endre sin personlige kontrakt med sponsorer for å motta reisestøtte, men «konflikten» må kunne dokumenteres.
  7. Utøveren forplikter seg til å skrive et innlegg fra arrangementet, som kan brukes på SBF sin nettside og sosiale medier.
  8. Utøveren forplikter seg til å representere SBF på en måte som reflekterer klubben positivt. Utøveren er innforstått med at ved særskilt negativ holdning/oppførsel, kan klubben unnlate å utbetale deler, eller hele støtten.

Beløpsgrenser:
Nasjonale arrangementer:
Regatta kan støttes med inntil kr 1000 pr deltager og arrangement.
Internasjonalt:
Deltagelse i internasjonal regatta støttes med inntil kr 5000 pr deltager og arrangement.

Utbetaling:
Etter endt arrangement må deltageren sende originale kvitteringer til økonomiansvarlig i styret. Kvitteringene skal være forståelige og gjenspeile den godkjente søknaden i forkant av arrangementet. Dette vil si at hvis det for eksempel er godkjent støtte til flytransport, så skal det komme tydelig frem fra kvitteringen at det gjelder dette. Støtte til arrangementer utbetales i hovedsak hvert halvår. Ved spesielle behov, kan det søkes om å få utbetalt støtte i forkant av arrangementet.

Vedtatt i styret høsten 2018

Søknadsskjema

  • Send søknad direkte til klubbens email.