SBF Sømmevågen Vannsport Arena

Sømmevågen er hovedbasen til SBF hvor vi har klubbhus med lagringsplass, klubbutstyr til utleie, garderobe og oppholdsrom. Parkering rett ved “stranden” og god riggeplass. Sømmevågen er et perfekt utgangspunkt for windsurfing, wingfoil, SUP og annen vannsport. Bra sted for bedrifter og skoler å arrangere aktivitetsdag hvor vi har grill og lune sittekroker.

Du finner oss ved Flymuseet på Sola

Bruk gjerne Google Maps. Finn frem til Flymuseet på Sola (Sola Prestegårdsveg 170) og fortsett utover langs sjøen til du kommer til våre grønne brakker ytterst på høyre side ved sjøen.Parkering er tillatt på det blå området på Google kartet. Det er forbudt å parkere på det røde området som tilhører Avinor. Hvis ikke plass på det blå området kan det parkeres inne på Flymuseets område. Parkering på veien er ikke tillatt.

Prosjekt Sømmevågen Vannsport Arena – som nærmiljøanlegg

SBF har satt i gang et prosjekt hvor planen er å få etablert et nærmiljøanlegg med fokus på vannsport. Første steget var å få på plass et klubbhus, nå tar vi det neste steget som er nødvendig for at området skal bli mer attraktivt og ikke minst trivelig. Vi kan da ikke holde på i en “steinrøys”?

Strandsonen

Det første og viktigste er å få gjort noe med selve strandsonen på den pynten hvor SBF har sitt klubbhus. Vi tenker oss noe som delvis strand og noe som bryggeanlegg/rampe ut i sjøen. En forflytting av Forsvarets gjerde 30 meter nordover hadde også hjulpet betraktelig for å kunne etablere en skikkelig strand.

Marken og riggeplass

Marken foran klubbhuset mot sjøen og ved parkeringsplassen hvor det både rigges og drives sosial aktivitet behøver også et løft med bedre gressmatte og ikke minst vedlikehold.

Parkeringsplass

SBF mener at dagens ordning med parkeringsplass er det som gjør stedet så populært, fordi utstyret fraktes pr. bil. Vi tenker at det bør være plass til minimum 20 biler forbeholdt dem som har utstyr. Hvis det kommer flere kan disse parkere litt lengre unna, fordi disse er villige til å streve litt ekstra for å “delta” når det allerede er mange andre på plass.

Nybygg med garderobe, dusj og toaletter

Det er et sterkt behov for toaletter og ferskvann. Fint hadde det også vært med dusj, i det minste en utedusj. En god beliggenhet ville vært ved bryggen mellom klubbhuset og Avinor bygget. Toaletter som da kan være tilgjengelig for allmenheten bør det absolutt være et behov for.

Tilskudd og midler for bygging

Ved å få området klassifisert som et nærmiljøanlegg vil det lette arbeidet med å søke midler fra det ene og det andre, slik som spillemidler og andre offentlige og private stiftelser.

Interessenter

Herunder har vi satt opp en liste med alle interessenter vi mener at et slikt nærmiljøanlegg er et positivt bidrag for.

Aktuelle linker for videre prosjektarbeid

Offentlige aktører

Prosjektleder

Har du innspill til prosjektet eller ønsker å delta med litt arbeid for å få prosjektet realisert, ta kontakt med Christian Middelthon