Vi ønsker å gi våre medlemmer (og potensielle medlemmer) innsikt i planene som styret har satt for året. Dette er et arbeidsdokument vi håper å kunne oppdatere regelmessig. Arbeidet er fortrinnsvis basert på dugnadsinnsats og vi håper at du kan bidra hvis det er en oppgave eller to som passer deg? Ta kontakt med oss og bruk evt. skjemaet under her.

Hvis du kan bidra med gjennomføring av noen av oppgavene blir vi glad!!! Arbeidet er frivillig og ikke forpliktende. Du må selv kjenne at det er noe som motiverer deg som et bidrag til fellesskapet. Du får selvsagt æren og kreditten for det arbeidet du gjør. Ta kontakt med Christian på 92071221 eller fyll ut skjemaet under.

Dugnadsarbeid

Årsplanen og de strategiske planer for fremtiden som her foreligger, er bygget på de erfaringer som det sittende styret har fått tilgang til gjennom sitt arbeid og fra tidligere styrer sitt arbeid. En viktig del er basert på hva dette styret alene og i dialog med ressurspersoner, har hatt tilgang til vedr. historiske erfaringer. Her spiller generell bransjekunnskap en viktig rolle, med variasjoner av trender og annet som påvirker samfunnets endringer rundt oss. Planen er bør være et viktig styringsverktøy for nye styremedlemmer og ressurspersoner.

Klubbhuset

 • Innredning av bod nr.2 “Foil” med ferdig riggede seil og wingfoil utstyr (pågår)
 • Innredning av bod nr.1 “Garderobe” inkl. våtromsgulv
 • Bygge bedre hyllesystem i lagerrommet bod nr.1
 • Innredning av bod nr.5 “Surfers Café” med sittebenk og kjøkken
 • Bytte ut vinduer (mot øst) med skyvedør i bod nr.5
 • Oppsetting av webkamera for å vise forholdene på websiden
 • Bygge terrasse med grillhjørne utenfor bod 5 mot parkeringsplassen (tas til slutt)
 • Bygge en utendørs skiftesone enten på baksiden av bygget eller på nordsiden av bod nr.5
 • Bygge rampe for seilbrett slik at brett kan skli langs en renne av tre inn og ut av sjøen
 • Maling av utsatte vegger på utsiden av bygget

Søknader om økonomisk støtte

Mange av fondene som tilbyr gaver i form av økonomisk støtte har ofte satt begrensninger til prosjekter som er forbeholdt barn, unge, funksjonshemmede og familier med dårlig økonomi. Det er ikke alltid slike prosjekter er aktuelle for klubben, men vi søker når det foreligger aktuelle prosjekter vi er i gang med. Det virker som det blir sjeldnere hvor det er mulig å søke støtte til generelt klubbutstyr.

 • Det ble i april søkt Equinor om støtte til innkjøp av utstyr til kr.10.000,-.

Sosiale vannsport samlinger

Vi gjør om på begrepet og konseptet “fellestreninger” (mandags- og torsdagstreninger) og lanserer derfor et mer åpent, bredere og sosialt konsept. Vi leter fremdeles etter et fengende navn om du har et godt forslag? Opplegget er at det stiller en ansvarlig organisator (koordinator) som enten har erfaring på aktivitetene vi driver, eller bare sørger for at ting fungerer og evt. kan slepe dem som trenger å reddes med båt. Dermed kan flere av medlemmene stille opp, uten “krav” til masse erfaring. Dette avhenger av hvem som faktisk har tid og ønsker å stille opp for klubben. For å sikre en bærekraftig økonomi går vi bort fra “sertifiserte” trenere med full lønn, til et mer fornuftig honorar som frivillig organisator på kr.300,- for dekning av egen transport pluss litt ekstra. Vi avholder dessuten færre faste samlinger og satser mer på-sparket når vær og forhold er mer optimale. Kunne du tenke deg å bidra som organisator ved anledning? Les mer her…

Naustet på Lipaynten

Døren på naustet bør fikses og evt. skiftes ut om noen har tid å samle en liten gjeng for dette arbeidet? Christian Middelthon deltar gjerne med alt av nødvendig verktøy og materiell, men fint om initiativet kommer fra medlemmene som benytter naustet.

Ledelse av klubben fremover

Christian Middelthon har siden 2022 vært ansatt som daglig leder, hovedsakelig for å få på plass det nye klubbhuset og utviklingen av klubben. Planen er at Christian skal få ferdig dette arbeidet i løpet av 2024, med et system som skal gjøre det enkelt å drifte videre på frivillig basis. Dermed kan vi begynne å bygge opp økonomien igjen etter at dette prosjektet har kostet mye, men likevel langt mindre om vi hadde satt ut arbeidet til profesjonelle. Målet er å “automatisere” det meste av styrets arbeid slik at det skal være givende å bidra uten å måtte bruke tid på kjedelige oppgaver. Vi håper at interesserte melder i fra til klubben for dialog, slik at vi allerede nå kan få på plass en liste på aktuelle kandidater for videre drift fra 2025…

Strategisk plan for 2025 og videre

Avslutningsvis er det viktig å formidle til våre medlemmer hvilke tanker, planer og ønsker som foreligger fra det til enhver tid sittende styret for klubbens fremtid. Her er det selvsagt viktig at medlemmene engasjerer seg. Det som foreligger er:

Planer for utvikling av klubben

 1. Utvikling av Sømmevågen Vannsport Arena i samarbeid med Sola Kommune og det offentlige. Det hadde vært fint for alle å gjort området i Sømmevågen enda mer tilgjengelig og og attraktivt.

Generelle tiltak som må bør sikres

 1. Arbeide for å sikre at klubbhusets eksteriør, inventar, klubbens utstyr og øvrige eiendeler blir godt tatt vare på og vedlikeholdt.
 2. Arbeide for systemer som sikrer at klubbens medlemmer har og tar ansvar for klubbens eiendeler.
 3. Arbeide for et økonomisk overskudd for investeringer som kommer medlemmene og miljøet rundt klubben til gode.
 4. Sikre at det er nok penger i klubbkassen til å fjerne bygg, anlegg og annet hvis klubben noen gang må avvikles.
 5. Samarbeide med det offentlige for å utvikle klubben, aktivitetene og områdene vi benytter slik at de holdes tilgjengelig.