Vilkår og betingelser – en oversikt.


Salgsvilkår


Tjeneste- og medlemsvilkår


Kursdeltagelse


Leie av utstyr


Leie av brettplass


Deltagelse på arrangementer