Kort om…

SBF jobber med å få satt snorkling på programmet i løpet av sommeren 2024. Et tilbud som i utgangspunktet er tiltenkt den yngre målgruppe. Vi har en del utstyr men aktiviteten er avhengig av at noen ildsjeler (foreldre?) kan og ønsker å ta med barna sine og styre og gjennomføre aktiviteten. Vi tenker at snorkling sammen med annet gøy på vannet som klubben har av utstyr kan bidra til å skape en aktiv klubb uavhengig av væreforholdene.

SBF ønsker derfor å komme i kontakt med ildsjeler, foreldre eller andre om å dra i gang aktivitet. Ta kontakt med oss i styret…

Utlån

Utstyr for snorkling vil bli tilgjengelig i boden for garderobe som vi jobber med å få satt i stand…

Kursoversikt

Ikke foreløpig, men om du er en ildsjel som ønsker å dra i gang kurs – ta kontakt!

Fellesaktiviteter

Kommer etter hvert…