SBF ønsker å gjøre det enkelt for alle å bidra som aktivitetsleder for en eller flere enkeltaktiviteter i regi av SBF – uten krav til forkunnskaper!

SBF er et fellesskap som er avhengig at noen bidrar. Derfor er det fint om flest mulig kan bidra som aktivitetsleder en gang eller flere i løpet av sesongen. Dette gjøres enkelt ved å opprette et arrangement i den aktuelle Facebook gruppe slik at andre kan delta og hva de kan forvente av innhold/aktivitet. Det eneste kravet til deg som aktivitetsleder er å stille opp og være til hjelp for andre med hva du selv har av kunnskap og erfaring. En enkel veileder finner du her.

Vi har satt opp tre nivåer for hvordan du enkelt kan delta/bidra som aktivitetsleder og gjennomføre en aktivitet i regi av SBF.

Aktivitetsleder – nivå 1

En oppgave alle kan gjøre! Utgangspunktet er å kun ta initiativ til å samles et sted, på et bestemt tidspunkt for å gjøre en aktivitet sammen. Det er som å poste et innlegg på sosiale medier og spørre om noen har lyst å være med.

Dine forkunnskaper: Ingen!
Ditt ansvar: Ikke annet enn å selv stille opp
Gjennomføring: Du bestemmer tidspunkt og aktivitet, så kan du evt. velge å la deltagerne bidra med innspill og praktiske oppgaver.

Godkjenning som Aktivitetsleder nivå 1: Ingen godkjenning kreves, da dette er helt frivillig og uforpliktende. Det er bare å gå i gang.


Aktivitetsleder – nivå 2

Her tar du mer ansvar for selve gjennomføringen (enn aktivitetsleder nivå 1). Dette innebærer at du har litt erfaring med aktiviteten, nok til å hjelpe andre med det grunnleggende.

Dine forkunnskaper: Grunnleggende.
Ditt ansvar: Gi enkle råd til andre basert på egne erfaringer.
Gjennomføring: Du velger hvilke forkunnskaper som kreves av deltakerne.
Deltakers ansvar: Utover den informasjon du har gitt kan ikke deltager forvente noe og må selv ta ansvar for seg.


Aktivitetsleder – nivå 3

Her tar du hele ansvaret for gjennomføringen, men delegerer så godt du kan. Dette innebærer at du har god erfaring med aktiviteten, nok til å hjelpe andre med alt hva aktiviteten innebærer av forutsetninger, utstyr, værforhold og stedsforhold.

Dine forkunnskaper: Gode.
Ditt ansvar: Gi gode råd til andre basert på egne erfaringer.
Gjennomføring: Du velger hvilke forkunnskaper som kreves av deltakerne.
Deltakers ansvar: Utover den informasjon du har gitt kan ikke deltager forvente noe og må selv ta ansvar for seg.


Slik går du frem

Bli medlem av aktuell Facebook gruppe: Oversikt over våre grupper finner du her.
Legg ut aktivitet på Facebook gruppe: Gå til arrangementer i gruppen og opprett med sted, tid og innhold.
Tidsrom: Vi anbefaler å legge ut en aktivitet god tid i forkant, men ta gjerne ting på sparket med minimum et par timer i forkant.

Slik gjennomfører du

  1. Selv møte opp, evt. sørge for at noen av deltagerne kan ta over om dine planer endrer seg og hvis ikke avlyse innen rimelig tid.
  2. Sørge for å samle alle som møter opp og bli enig om selve gjennomføringen om dette kreves.
  3. Hvis formålstjenlig, sørge for at alle får presentert seg og fortalt hva de ønsker å oppleve eller oppnå ved å delta, slik at alle kan ta hensyn til hverandre og få en god opplevelse.

Disse enkle punktene er de eneste du trenger å forholde deg til. Om du ønsker å by mer på deg selv og gjøre noe mer i forhold til innhold etc. er helt opp til deg.

Spørsmål og svar

Dem som deltar har ingen forventinger ut over det “innholdsnivået” du legger aktiviteten under, og det du selv har beskrevet under oppføringen av aktiviteten.

Du påtar deg intet annet ansvar for gjennomføringen. Deltagerne deltar på eget ansvar!

For at det skal være enkelt både for aktivitetsleder og deltagere å vite hvilket nivå som er satt for selve gjennomføringen, er dette delt opp i de kategorier som er angitt. Dette har alt med forventninger å gjøre slik at alle vet hva de kan forvente av hva de kommer til. Eksempelvis er det forskjell på å spørre om noen ønsker å bli med på en uforpliktende tur, enn hva det er å arrangere en konkurranse.

Det er ingen krav til verken kunnskap eller kompetanse annet enn hva du selv kan og hva du formidler gjennom invitasjonen.

Hovedformålet med konseptet “aktivitetsledere” er å få folk til å møtes for å gjøre en felles aktivitet – punktum. Dette er utgangspunktet, resten blir opp til den enkelte hvor mye en ønsker å legge i det. SBF tilbyr “kun” en felles plattform, altså denne websiden, slik at dette blir verktøyet som gjør det mulig å kommunisere med hverandre og legge til rette for gjennomføringen.

Vi mennesker er trygghetssøkende. Ved at SBF har konseptualisert og beskrevet hvordan en aktivitet gjennomføres i forhold til ulike nivåer av innhold og gjennomføring, vil dette skape trygghet både for den som inviterer og den som deltar. Alle tar dermed ansvar for sin egen deltakelse ut i fra de rammer som er satt.

De aktivitetene vi ønsker at du kan bidra med å gjennomføre er først og fremst klubbens hovedaktiviteter. Men vi er glade for alt som kan være gøy og fint å gjennomføre som kan engasjere andre. Det være seg en enkel samling, tur, trening, dugnad, konkurranse eller sosialt treff slik som et grillparty på stranden. Så lenge det er noe som kan være positivt for dine medlems-kolleger og for det store fellesskapet for øvrig, kjør i gang! Men er du litt usikker på om en aktivitet kan passe inn, ta kontakt med oss i styret.

Dette er hva deltager aksepterer og kan forvente

Når en deltager melder seg på en aktivitet, vil det stå hvilket nivå man deltar på og hva dette innebærer. Ved å delta aksepterer man dermed disse betingelsene. På nivå 1 og 2 er man som deltager selv ansvarlig for alt som skjer med seg selv og evt. skade en måtte påføre andre. Man deltar helt frivillig og er ikke pliktet til å følge henvisninger eller råd fra aktivitetsleder eller andre. Dermed har heller ikke aktivitetsleder noe ansvar. Som deltager på nivå 3 ligger det et mer formelt ansvar hos den som er aktivitetsleder i forhold til deltakernes sikkerhet og opplevelse. Men uansett nivå vil man som aktivitetsleder i regi av SBF ha en trygghet gjennom klubbens ansvarsforsikring.

Hva deltaker oppfordres til å bidra med

Dette er utdrag fra en tekst som skal stå der hvor en deltaker melder seg på: Som deltager har du et medansvar for å bistå aktivitetsleder med det praktiske, slik at alle kan bidra til en god gjennomføring og et hyggelig fellesskap. Dermed blir det også enklere og mer “ufarlig” for dem som tar initiativ til en samling. Som deltaker har du uansett ansvar for:

  • Møte opp i god tid i forkant slik at ikke andre må vente på deg.
  • Finn ut hvem som er organisator og spørs om det er noe du kan hjelpe med.
  • Hvis det er noe informasjon du synes mangler under samlingsmøtet, bruk stemmen din.
  • At du selv er sikker på at du behersker aktiviteten og forholdene for å kunne delta, på bakgrunn av eventuelle krav til forkunnskaper og aktivitetsnivå som er beskrevet.
  • At du viser hensyn og respekt for andre sin tid til å nyte aktiviteten som de selv ønsker, selv om de deltar i en sosial gruppe.

Fellesskapet

Selv om vi har satt opp disse veiledende reglene, oppfordrer vi alle til å hjelpe hverandre, men at det ikke kan forventes at du får hjelp om du ikke har de rette forutsetningene. De fleste ønsker nok å hjelpe andre, mens for enkelte kan det føles som stress.