Her legger du til nye aktiviteter du ønsker å inviterer andre til å delta på.