Velkommen til årsmøte tirsdag 27.2 kl 19:00

Årsmøtet i SBF blir på Sola Strand Hotel tirsdag 27.2 kl 19:00.

Dersom noen har saker de ønsker å ta opp på årsmøtet så må disse sendes inn til sola.brettseilerforening@gmail.com senest 2 uker før årsmøtet, altså innen tirsdag 13.2.

Endelig saksliste for årsmøtet blir publisert her på denne siden senest en uke før årsmøtet.

En av de viktigste sakene på årsmøtet er å velge nytt styre, vi ønsker oss kandidater til styreverv. Ta gjerne kontakt om du føler at du kan bidra litt for klubben.

Årsberetning 2017
Protokoll Årsmøte 2018