Medlemmer av SBF som skal delta på regattaer:

Søknad må sendes innen 14 dager før påmelding av arrangementet.

Vest (?) med SBF på er en forutsetning.

Utøver forplikter seg til å skrive et lite innlegg fra regattaen som kan legges ut på våre nettsider/facebook.

Fordeles til utøvere:

Lokale regatta:
Det året du fyller 19 år dekker SBF hele start kontingenten
Senior over 19 år dekkes halvparten av start kontingenten.

Deltagelse i nasjonal:
Regatta støttes med maks kr 1000 pr deltager og arrangement.
Deltagelse i internasjonal regatta støttes med maks kr 5000 pr deltager og arrangement. Ingen enkeltutøver kan få mer enn kr 5000 i støtte pr år.