Fellestreninger

Mandagstreninger 2018

Mai: 28
Juni: 4 – 11 – 18
August: 20 – 27
September: 3 – 10 – 17 – 24

Klubbens medlemmer kan komme og låne utstyr å seile på  hver mandag. Det er en åpen dag der vi har båt utpå som kan assistere med litt sleping, og gi litt tips til de som ønsker det.

Utstyret du låner skal ikke ligge og slå i steinene når du har pause – bær det på land. Kommer en nær land når en seiler så legger en ned seilet og holder dette klar av land og steiner til en klarer å svømme det litt utpå eller en får hjelp av klubbens båt.

Ved mye vind avlyses muligens treningene, og dette annonseres på forsiden på sbf.no så blåser det mye en dag så sjekk før du drar avgårde til Sømmevågen.

Sømmevågen, start kl17:00 og varer til kl 20:00